Logopediska utredningar i Skåne                               
Vår mottagning har samarbete med Region Skåne och avtal för att utföra logopediska utredningar på barn och ungdomar i skolåldern upp till 20 år och som är bosatta i Skåne. Det betyder att alla skolor kan skicka remiss direkt till oss om de och/eller föräldrarna önskar det. Vi har stor kompetens, hög servicenivå och ett nära och långvarigt samarbete med skolor runt om i hela Skåne, såväl privata som kommunala och på alla nivåer.  Skicka remiss för logopedisk utredning till vår mottagning för snabbt omhändertagande och högkvalitativ omvårdnad.

Remiss för logopedisk utredning
Elevhälsan på skolan gör en bedömning i samråd med föräldrar och elev om remiss för utredning ska skickas in. Personal från elevhälsan på skolan fyller i Konsensus remiss (finns att ladda ner till höger), alternativt använder skolans egen remiss. Till remissen bifogas av pedagog ifyllt frågeformulär (finns att ladda ner till höger) samt all annan dokumentation som kan vara av värde för utredningen, exempelvis dokumentation av psykolog. Det finns krav på att skolans psykolog alltid ska vara inkopplad i ärendet. Psykologen har som uppgift att avgöra vilken typ av bedömning som är relevant att utföra i sammanhanget. Barnperspektivet är överordnat vilket betyder att en psykologbedömning inte ska göras utan att skolan/psykologen har goda skäl att tro att det gagnar eleven. 
(Dyslexiöverenskommelsen mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne 2016).

Utredningen
För barn under 18 ska vårdnadshavare delta vid första besökets inledande samtal. Vid besöket går man igenom det frågeformulär som bifogats kallelsen och som vårdnadshavaren ska ha fyllt i och tagit med. Under själva utredningen deltar inte vårdnadshavare men bör vara tillgänglig och förslagsvis sitta i väntrummet. Utredningen är fördelad på två besök om två till tre timmar inklusive paus. Ta gärna med något lätt att äta och dricka under pausen. Ett återkopplingsmöte på ca 1 timme hålls vanligtvis veckan efter det sista utredningstillfället. På återkopplingsmötet går logopeden igenom  utlåtandet med resultat och rekommendationer. Vid mötet deltar föräldrar och barn (barn 12 år eller under rekommenderas inte att vara med) samt de representanter från skolan som är ombedda av föräldrarna att medverka. Det är alltså föräldrarna som i god tid meddelar skolpersonal tid för mötet samt i samråd med skolan väljer ut vilken eller vilka personer som lämpligast bör närvara. Oftast är det mentor, specialpedagog, speciallärare och i vissa fall psykolog och rektor eller biträdande rektor som deltar.

Vill du veta mer?
Tveka inte att ta kontakt med vår mottagning om du har frågor kring våra utredningar, remissförfarande eller annat. Vi är tillgängliga för dig och svarar skyndsamt på frågor. Kontakta oss