Konsensus på Mallorca

På Mallorca finns en mindre mottagning i byn Portals Nous som ligger 8 km väster om Palma. I Portals Nous kan man träffa leg. logoped och KBT-terapeut Katarina Hempel som erbjuder utredningar och terapi både inom logopedi och inom kognitiv beteendeterapi. Katarina är på Mallorca med jämna mellanrum, styrt efter behovet som finns på ön.
 
Mottagningen har ett samarbete med Svenska skolan på Mallorca och erbjuder utredning och behandling till skolans elever samt handledning till skolpersonal och föräldrar.
 
Det finns också möjlighet för logoped och terapeut att göra hembesök och att komma till skolorna för att utföra utredning och terapi där.
 
De personer som besöker mottagningen i Portals Nous behöver inte vara fast boende. Det går alldeles utmärkt att besöka mottagningen under sin semestervistelse på Mallorca. Dyslexiutredningar är det som är mest efterfrågat av de tjänster vi erbjuder. Utredningen som görs håller svensk standard och följer de nationella riktlinjerna i Sverige.