Dyslexi

Vi har avtal med Region Skåne när det gäller dyslexiutredningar. Det betyder att samtliga skolor i Skåne, såväl kommunala skolor som friskolor, på alla nivåer, har rätt att skicka remiss till Konsensus Logopedi & KBT för en dyslexiutredning. För barn upp till 18 år är utredningen kostnadsfri, för övriga gäller sedvanlig sjukvårdstaxa om 200 kronor per besök. Högkostnadskort gäller.

Remiss ska komma från journalföringspliktig person inom skolhälsovården, elevhälsoteam eller liknande. Med remissen ska bifogas Konsensus frågeformulär samt i förekommande fall bedömning av psykolog. Mer information samt nedladdningsbar remiss och frågeformulär finner du under fliken Dyslexi Skåne