Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär en svaghet i den basala räknefömågan och kan ställa till problem i såväl skolarbetet som i vardagslivet, vilket kan yttra sig i svårigheter i att hantera pengar, sköta sin ekonomi, passa tider, avläsa klockan, orientera sig i rummet m.m.

Dyskalkyliutredning utförs av Konsensus Logopedi & KBT i privat regi vilket betyder att man som beställare av utredningen står för den faktiska kostnaden.
 
Önskar du mer information om dyskalkyli vänd dig till mottagningen eller direkt till vår specialist inom området leg. logoped Anna Pohjanen anna@konsensus.info